PSDM

Tugas PSDM adalah membantu Kepala Sekolah dalam hal menangani masalah Sumber Daya Manusia di SMK Negeri 4 Malang yang berkaitan dengan kesejahteraan Guru dan Karyawan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: