Wujudkan Pelajar Indonesia Lebih Baik, SMKN 4 Malang Terapkan P5BK

Program SMK-PK (Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan) merupakan sebuah program baru dalam dunia pendidikan pada bidang kejuruan.

Salah satu produknya P5BK Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja sebagai perwujudan pelajar Indonesia dengan program lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan dunia kerja.

Profil pelajar pancasila antara lain :

  1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia,
  2. Berkebhinekaan global,
  3. Bergotong royong,
  4. Mandiri,
  5. Bernalar kritis, dan

Kreatif

Leave a Reply

%d bloggers like this: